Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên website wileyslastresort.com bao gồm: họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin mà wileyslastresort.com cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi muốn sử dụng dịch vụ và để wileyslastresort.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin khi cung cấp cho wileyslastresort.com (họ và tên, email, số điện thoại và địa chỉ của mình). Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho wileyslastresort.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi khách hàng đăng ký khóa học, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ wileyslastresort.com.

Phạm vi sử dụng thông tin

Website wileyslastresort.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại miễn phí về dịch vụ liên quan tới chương trình học ngôn ngữ – áp dụng phương pháp giáo dục sớm cho trẻ em.

Giải đáp thắc mắc khách hàng

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và wileyslastresort.com;

Thực hiện các bản khảo sát khách hàng

Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các khóa học.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại wileyslastresort.com.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: wileyslastresort.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi wileyslastresort.com nhận được yêu cầu hủy bỏ, xóa. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của wileyslastresort.com.

wileyslastresort.com sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của wileyslastresort.com.

Share